Humankultur

Välkommen till matematisk kultur.

Matematik i Bohuslän

Uddevalla har varit handelsplats sedan medeltiden och här har funnits flera varv, många skepp av olika slag har konstruerats. Olika faktorer gör att gammla etableringar får ge vika för nya satsningar. Ända sedan medeltiden har uddevallaborna kallats korpar, en hedersbenämning för att de varit duktiga på affärsverksamhet. Den förste Uddevallabon som hittats i de gamla skrifterna är Simon Kyr, skeppsbyggare invid Bäveån i början av 1200-talet.

Matematikens skönhet men också dess konsekvenser är så oändligt mycket mer än att räkna pengar och göra kraftfulla konstruktioner.

Naturen ses ordnad på ett matematikt sätt.

Mönster upprepas gång på gång. Livets frön utvecklas på lika regelbundet ordnade platser i sin moder, så som skett sedan artens kom till.

Så många blad och strån som spirar varje sommar, var och en sort med samma form år efter år. Samtidigt låter naturen sin grönska få växa i otroligt många olika färger och former. Genom solstrålarnas olika brytningsvinklar förstärks också skönhetsupplevelserna i vår natur,

Matematik lär oss struktur.

Vi människor handlar både medvetet och omedvetet efter trygga inlärda eller automatiska upprepningsmönster. När dessa mönster inte blir så funktionella i sina sammanhang ställs vi mot väggen och får välja på att vika oss eller att lära nytt.

Matematik kan bli till ljuv harmoni.

Naturens egen matematik med sina färger och former ger funktionell och ljuvlig harmoni, men också ibland omskakande kraftfulla förändringsprocesser.

Människan lär sig allt mer att använda sig av naturens matematiska möjligheter i sin strävan att försöka förstå världen, men också att skapa nyttigheter. Många av människans nutida konstruktioner som används till redskap och fordon har fantastisk kapasitet, men ibland också oharmoniska effekter och på olika sätt allvarlig och långsiktig miljöpåverkan.

I takt med mänsklighetens ökade matematiska framfart leder allt för ofta spiralen in i disharmoni och uttröttning av naturens egna konstruktioner.

Mera kunskap i matematikens komplexitet kan leda människan in i bättre harmoni med naturen.

Ju mer vi människor lär oss, desto bättre kan vi förstå vår egen plats med dess oändliga möjligheter men också intuitiva och förnuftiga gränser. Kvantfysikens matematik ser ut att kunna ge ny kunskap och teknik för att förstå naturens intelligens. Det ökande intresset för epigenetik ger oss kunskaper om betydelsen av goda miljöfaktorer. Detta ger chans att utveckla bättre naturanpassade mänskliga aktiviteter och möjligheter för människan att bli mer respektfull för sin egen och andras skapelse.

Människan behöver bryta mönster när det gäller att använda matematik till kortsiktiga vinstintressen. Med nutida kunskaper i naturvetenskap går det att göra mer långsiktigt hållbara kalkyler, som ger både oss och naturen bättre överlevnadsvilkor.

Agenda 2030 är en FN-satsning för att förbättra möjligheten för god livsmiljö åt kommande generationer. Kanske är vi på väg att lämna industrisamhället med dess betoning på pengarnas makt. Kunskap av olika slag tycks alltmer få ökat intresse, kanske är det ett kunskapssamhälle vi är på väg in i? Det skulle vara av stort värde för jordklotet om kunskap får ökad status och att industin bygger på långsiktiga kunskaper.

Människan i samklang med naturen gör goda upprepningar möjliga.

Bild på LenaMig når du på Tel 0522-19307 eller lena23sandell@gmail.com via nätet.

Mitt företag heter Bohus Kulturguide, jag håller till i Uddevalla.

Hjärtligt Välkommen

Senast uppdaterad: 2018 08 14

www.humankultur.se följer upphovsrättslagen.