Humankultur

Välkommen till livräddande insatser.

Bild för barn-HLR

Hjärt- och lungräddningskurs för barn

Barn stoppar ofta saker i mun för att undersöka dem. När barn äter kan det ibland vara svårt för dem att sitta still. Det är vanligt att barn sätter i halsen. Oftast lyckas de hosta upp sådant som hamnat fel i halsen, men ibland behöver de hjälp för att överleva.

Det är vanligt att barn sätter i halsen.

När akuta sjukdoms- eller olycksfall inträffar är det viktigt att ha kunskaper i HLR. Jag erbjuder Barn-HLR-tvåtimmarskurs här i Uddevalla i minigrupp, 600kr om du kommer själv. Rabatt ges med 100kr per deltagare om två anmäls samtidigt. I vuxen-HLR har jag erfarenhet som instruktör på folkhögskola sedan 90-talet. Om vuxen-HLR efterfrågas har jag övningsdockor för vuxen-HLR och hjärtstartare.

När barnen inte klarar hosta upp vad de satt i halsen gäller det att vi vuxna vet hur vi skall hjälpa dem.

Det räcker inte att se de filmer man kan hitta på nätet om HLR. Vi behöver öva, helst varje år, för att bli handlingskraftiga när situationen blir akut.

Bästa möjliga kunskap är en bra livförsäkring.

Att kunna ge effektiv hjälp när någon sätter i halsen är en säker metod att rädda liv.

Barn är det värdefullaste vi har.

Barn har nästan aldrig några hjärt- och kärlsjukdomar som orsakar hjärtstopp, det är oftast föremål i andningsvägarna som orsakar hjärtstopp hos barn.

Om vi inte lyckas hjälpa barnen att få upp föremål de satt i halsen leder det till att barn får hjärtstopp.

På en barnHLR-kurs tränar vi oss också på att klara hjälpa barnen om hjärtstopp har inträffat. Det är kunskap som ger livsuppehållande hjälp tills ambulansen kommer med teknisk utrustning, kunskap och erfarenhet.

Min lokal i närheten av Rotviksbro är liten, därför vänder jag mig till små "grupper" på bara 1-2 personer. Fördelen är att lättare kunna välja en tid som passar och att det blir lugnare lärsituation. Det går även bra att boka tid på en helg. En tvåtimmars barn-HLR-kurs kostar 600kr för en person och 1000kr för två personer. Om man hällre vill går det bra att istället välja vuxen-HLR-kurs för samma kostnad.

Att kunna hjälpa andra är underbart.

Alla som umgås med barn ger sig en värdefull gåva genom att delta i Barn-HLR kurs. Det är en trygghet för föräldrar att själva kunna ge sina barn nödvändig hjälp när olyckan är framme. Det är också tryggt för förädrar och barnvakter om de vet att livräddande kunskap finns hos de som hjälper till med barnvakt. När vi passar andras barn är det också tryggt att veta hur vi skall agera om barnen skulle sätta i halsen.

Det är inte bortkastat att gå kurs i Barn-HLR även om vi sällan träffar barn. Rätt som det är hamnar vi oi oväntade situationer. Kunskaperna i Barn-HLR liknar kunskaperna i vuxenHLR men det finns viktiga skillnader. En kurs i Barn-HLR ger också repetition i generella HLR-kunskaper och uppdatering av nya riktlinjer.

Social trygghet är värdefull livförsäkring.

Bild på LenaMig når du på Telefon 0522-1937, men jag har ej nummerpresentatör så prata in namn o telefonnr., så att jag kan ringa upp. Alternativt skicka meddelande på SMS 0764223264 eller lena23sandell@gmail.com.

Mitt företag heter Bohus Kulturguide, det beror på att jag startade upp med kulturguidning, men nu har intresset för friskvård tagit över allt mer.

Hjärtligt Välkommen

Senast uppdaterad 2020 08 31

www.humankultur.se följer upphovsrättslagen.