Humankultur

Välkommen till livräddande insatser.

Bild för barn-HLR

Hjärt- och lungräddningskurs

Under flera år har jag varit instruktör i HLR, mestadels inriktat på vuxna som får hjärtstopp eller sätter i halsen, men också som beredskap för barn som får andningsstopp.

Det är vanligt att barn och änen vuxna sätter i halsen.

När akuta sjukdoms- eller olycksfall inträffar är det viktigt att ha kunskaper i HLR. Jag erbjuder HLR-tvåtimmarskurs i närheten av Rotviksbro invid Uddevalla i minigrupp på 1-2 deltagare, 600kr per person. Rabatt ges med 100kr per deltagare om två anmäls samtidigt.

När vi inte klarar hosta upp vad vi satt i halsen gäller det att vi vet hur vi skall hjälpa de som fått luftvägsstopp.

Det räcker inte att se de filmer man kan hitta på nätet om HLR. Vi behöver öva, helst varje år, för att bli handlingskraftiga när situationen blir akut.

Bästa möjliga praktisk kunskap är en bra livförsäkring.

Att kunna ge effektiv hjälp när någon sätter i halsen är en säker metod att rädda liv.

Våra medmänniskor är det värdefullaste vi har.

Vuxna kan få hjärtstopp när hjärtmuskeln får för lite syre, vi behöver då göra HLR tills ambulansen kommer. Jag erbjuder också övningar i att hantera hjärtstartare

Om vi inte lyckas hjälpa barnen att få upp föremål de satt i halsen leder det till att barn får hjärtstopp, även då behöver vi göra HLR tills ambulansen kommer.

På min HLR-kurs tränar vi på HLR för vuxna, men om så önskas också på att klara hjälpa barnen om andningsstopp/hjärtstopp har inträffat. Det är kunskap som ger livsuppehållande hjälp tills ambulansen kommer med teknisk utrustning, kunskap och erfarenhet.

Min lokal i närheten av Rotviksbro är liten, därför vänder jag mig till små "grupper" på bara 1-2 personer. Fördelen är att lättare kunna välja en tid som passar och att det blir lugnare lärsituation. Det går även bra att boka tid på en helg. En tvåtimmars HLR-kurs kostar 600kr för en person och 1000kr för två personer.

Att kunna hjälpa andra är underbart.

Det är en trygghet för oss att själva kunna ge våra nära nödvändig hjälp när olyckan är framme.

Rätt som det är hamnar vi oi oväntade situationer. Kunskaperna i Barn-HLR liknar kunskaperna i Vuxen-HLR men det finns viktiga skillnader.

Social trygghet är värdefull livförsäkring.

Bild på LenaMig når du på Telefon 0522-1937, men jag har ej nummerpresentatör så prata in namn o telefonnr., så att jag kan ringa upp. Alternativt skicka meddelande på SMS 0764223264 eller lena23sandell@gmail.com.

Mitt företag heter Bohus Kulturguide, det beror på att jag startade upp med kulturguidning, men nu har intresset för friskvård tagit över allt mer.

Hjärtligt Välkommen

Senast uppdaterad 2023 07 11

www.humankultur.se följer upphovsrättslagen.