Humankultur

Välkommen i en värld fylld av fysiologiska sammanhang.

Kraniosakral behandling i Uddevalla

Vi är byggda av atomer, som i ett kretslopp just nu funnit existens i oss. Kanske atomerna en gång tillhört en slocknad stjärna. Läsförslag: "The dreams that stuff is made of" av Stephen Hawking, fysiker och "Evolution" av Bruce Lipton, cellbiolog.

Nutida kunskap i fysik ligger till grund för nydanande fysiologisk forskning.

Det är värdefullt att testa hur vår fysiologi fungerar, på min mottagning vid Rotviksbro i Uddevallas utkant kan du göra tester som visar hur din kropp fungerar fysiologiskt. Blodtrycksmätning, Urintest, Zinktest, Jodtest är gratis om du betalar för någon behandling/provtagning.

Snabbtester som tas med blodprov i finger kostar 400kr/test: Järnbristtest visar brist innan Hb sjunker, D-vitamintest, PSA-prostatatest ger utslag om för högt, Östrogentest och Sköldkörteltest visar om för lågt hormon, Boreliatest visar antikroppar både för aktiv och vilande infeltion och allergitest visar immunglobelin E-antikroppar, men ej vilket allergen: mat, pollen, pälsdjur, det riktar sig mot, vilket sjukvården får utreda.

Urinsyratest är bra att ta om vi har värk i leder och muskler eller omvi funderar på hur njurarna fungerar, 400kr/test.

Mjölksyratest är bra att ta vid onormal trötthet, den visar om energitillverkningen i cellerna är låg, 400kr/test.

Om två snabbtester tas vid samma tillfälle grs rabatt med 200kr. Om tre snabbtester tas vid samma tillfälle ges rabatt med 300kr.

Matintoleranstest, Food Detective, tas också med blodprov i finger och kostar 1400kr. Testet visar överkänslighet mot flera födoämnen tex gluten, mjölkprotein, nöttere, ägg, vitlök mfl. Svaret analyseras inom 40 min och kostrådgivning ingår ochså.

Vilka blodtester som önskas skall anges samtidigt som tid bokas, så att jag kan ha hemma de rätta testerna.

Många nya möjligheter skapas inom det medicinska området. Läran om hur olika vågrörelser påverkar molekyler har lett till att fler slipper operera bort njursten, som istället kan sprängas av vågformiga energifrekvenser. Även Kraniosakral terapi, som är ett exempel på en manuell behandlingsform, har tack vare nya kunskaper i fysiologi och effekter av vågrörelser fått förståelse för hur människor får hjälp till friskvård. Detta blir möjligt genom att terapeuten mediterar och går på så sätt ner i frekvens för att dela mid sig av sitt lugn. Stillhetens lugn ger minskad kompression och ökad funktion i vävnad. Låsningar löses upp, kroppsflöden ökar och fysiologin normaliseras.

En Kraniosakral behandling utförs med endast mycket lätt beröring som stimulerar kroppens nervreceptorer, främst på huvud-nacke samt i ländrygg, bröstrygg, buk och bröstkorg. Olika sorters skador eller andra obalanser kan ges snabbare läkning genom att vätskeflödet i kroppen stimuleras. Detta beror på att välmenande beröring på huden gör att nervreceptorer känner av det och ger signaler som i sin tur stimulerar till gynnsam utsöndring av hormoner mm, så att läkeprocess kommer igång.

Kranio Sakral Terapi harmonerar bra med nutida förståelse för kroppens fysiologi.

Naturvetenskaplig forskning har gett ökade kunskaper om hur celler kommuniserar med omgivningen vilket bidrar med förståelse för hur kraniosakralterapins inverkan kan sätta igång läkningsprocesser.

Naturvetenskaplig forskning förklarar allt mer av kroppens intelligens och komplexivitet.

Annan naturvetenskaplig forskning fokuserar på epigenetik. Där visas hur gener fungerar bättre i en god cellmiljö, som i sin tur är beroende av människokroppens omgivande miljö. Vi behöver inte ha de allra bästa generna, det handlar om cellens förmåga att använda sina gener på olika sätt i olika omständigheter. Kraniosakral terapi såväl som meditation, fysisk aktivitet, bra kost, goda relationer och goda sinnesintryck ger bättre fungerande celler.

Ju mer människan lär sig förstå hur naturen fungerar, ju större blir vår beundran av naturens egen intelligens. Vi lever i en spännande tid med goda möjligheter att ha anledning ge naturen större respekt och aktning.

Bästa möjliga liv i flest möjliga celler.

Om vi tar vara på möjligheten att ge våra celler bättre livsbetingelser skapar vi oss ett bättre liv och kan stärkta stå emot påfrestningar.

Kunskaper i fysiologi och egenvård är värdefull livförsäkring.

Bild på LenaMig når du på tel 0522-19307,jag har ingen nummerpresentatör så om jag inte svarar meddela mig på SMS 07 6422 3264 eller lena23sandell@gmail.com via nätet.

Mitt företag heter Bohus Kulturguide. Jag håller till i Uddevalla, där jag inte bara guidar för friskvård utan även kulturhistoria.

Hjärtligt Välkommen

Senast uppdaterad: 2023 10 20

www.humankultur.se följer upphovsrättslagen.